دولومیت کلسینه

دولومیت کلسینه از حرارت دادن سنگ دولومیت در دمای 800 الی 1100 درجه سانتیگراد بطوریکه حداقل 2/5 الی 3 ساعت در دمای متوسط 1000 درجه سانتیگراد ماندگاری داشته باشد، به دست می آید.

 

3 / 5. 1

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.